Over het charter

Het charter is een initiatief van de drie beroepsfederaties voor zelfstandige krantenwinkels: Perstablo, Vision Presse en Prodipresse. In het charter staan de voorwaarden opgelijst waar een winkel aan moet voldoen als zij het B18-label willen ontvangen. Dat charter zullen zij elk jaar opnieuw moeten ondertekenen en wordt aangepast aan de nieuwe wetten die in werking treden.

Wie het charter niet ondertekent, kan ook geen aanspraak maken op het label verantwoorde verkoop.

Inhoud van het charter

Door dit charter te ondertekenen, engageren de perswinkels zich onderstaande principes te onderschrijven en na te leven.

 1. Te allen tijde verantwoord te verkopen. Dat betekent:
 • Producten waar een leeftijdslimiet op staat van 18 jaar, niet te verkopen aan minderjarigen
 • Dat houdt in: tabaks- en nicotineproducten, alcohol en gokspelen
 • En mij dus te houden aan de wettelijke regels zoals die vandaag zijn opgesteld
 1. Verantwoordelijk te zijn voor mijn personeel en hun duidelijk in te lichten over de wettelijke regels rond verkoop aan minderjarigen
 2. Bij twijfel over de leeftijd van de klant, te allen tijde een officieel identiteitsbewijs met foto en geboortedatum op te vragen
 3. Bij het niet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs worden geen producten waar een leeftijdslimiet op staat verkocht
 4. Minderjarigen die probeerden dergelijke producten te kopen, zullen geïnformeerd worden waarom het product niet verkocht mag worden. Op die manier wordt er ook aan sensibilisering gedaan
 5. Je moet in de landstaal kunnen uitleggen aan de jongeren waarom het zo belangrijk is dat zij deze producten niet mogen aankopen.
 6. Dit heeft als doel:
 • een veilige omgeving te creëren waar minderjarigen terecht kunnen in alle veiligheid zonder dat ze in aanraking komen met producten die niet voor hen bestemd zijn
 • het aantal minderjarigen die in aanraking komen met tabaks- of nicotineproducten, gokspelen of alcohol te verlagen